Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

 

Egyszerűsített díjkalkuláció

Amennyiben Ön olyan Magyarországon forgalomba helyezett gépjárműre kíván díjkalkulációt készíteni, amelyre Önt jegyezték be üzembentartóként, akkor válassza az egyszerűsített tarifálás szolgáltatásunkat.

Ennek segítségével a gépjármű forgalmi rendszámának és a forgalmi engedély számának megadása, valamint előzetes tájékoztatásán alapuló hozzájárulása birtokában társaságunk, mint adatigénylő, a gépjármű és az üzembentartó közúti közlekedési nyilvántartási (gépjárműnyilvántartási) adatainak lekérdezését és az adategyezőség fennállását követően kiszámolja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának díját.

 

Hagyományos díjkalkuláció

A hagyományos díjkalkuláció során minden olyan adat bekérésre kerül, amit a biztosítási ajánlat elkészítéséhez szükséges. Ezt a kötési módot ajánljuk, amennyiben Ön új vagy használt gépjárművet vásárolt, vagy annak üzembentartójává vált, forgalomba még nem helyezett, vagy forgalomból kivont gépjárműre szeretne szerződést kötni, vagy Önnek díjnemfizetés miatt szűnt meg az előző szerződése. Az alábbi gombra kattintva megkezdheti az adatok megadását.

 

Díjkalkuláció meglévő ügyfeleink részére

Amennyiben Ön jelenleg is rendelkezik biztosító társaságunknál az adott gépjárműre kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással és a biztosítási évforduló előtti 60 napos időszakon belül szeretné megtudni, hogy a következő biztosítási időszakra társaságunk milyen biztosítási díjat ajánl Önnek, akkor az alábbi gombra kattintva megtudhatja.

Tisztelt Ügyfeleink!

A Biztosító 2024. február 1-jétől hatályos díjtarifájával kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (Gfb. törvény) 23. § (4a) bekezdése alapján a díjtarifa csak a Biztosító meglévő – a következő biztosítási időszak első napjától kezdődő hatállyal a biztosítási időszak kezdőnapján alkalmazandó díjtarifa szerint módosuló szerződéssel rendelkező – szerződő ügyfelei javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés új szerződésnek vagy pedig a Gfb törvény 24. § (1) bekezdése szerint módosuló szerződésnek minősül.

A Biztosító a meglévő szerződőit a részükre küldött írásos értesítőben külön tájékoztatja, hogy a következő biztosítási időszak első napjától kezdődő hatállyal a meglévő szerződésük a biztosítási időszak kezdőnapján alkalmazandó díjtarifa szerint csak a javukra vonatkozóan módosulhat, továbbá a szerződés a szerződő fél javára hogyan módosul.

 

Milyen esetben és kinek térít a biztosító?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás olyan biztosítás, amely alapvetően a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat téríti a károsult személynek.

Tényleg kötelező a kötelező?

A gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötését jogszabály írja elő, mely szerint a jármű tulajdonjogának megszerzésétől kezdődően a közúti forgalomban való részvétel kötelező feltétele a biztosítás megléte.

Mi célt szolgál?

A vétlen károsult akkor is teljes körű kártérítést kap, ha a károkozó anyagi lehetőségei ezt nem teszik lehetővé.

Mikor lépett hatályba a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény?

2010. 01. 01.

Ki a biztosítás elsődleges kötelezettje?

A jármű mindenkori bejegyzett üzembentartója köteles biztosítást kötni.

Mikor kezdődik a biztosító kockázatviselése?

A szerződés létrejön, ha az üzembentartó a meghirdetett díjszabásnak és szerződési feltételeknek megfelelő ajánlatát átadja a biztosítónak vagy a biztosító képviselőjének. A szerződés létrejöttével egy időben a szerződés hatályba is lép, vagyis elkezdődik a biztosító kockázatviselése.

Érvényesek-e a már megkötött Sofőr felelősségbiztosítások?

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. november 10-én meghozott H-FH-II-B-1020/2012. számú határozatában megtiltotta a Biztosítónak a Sofőr Felelősségbiztosítás” elnevezésű termékre vonatkozó biztosítási tevékenység végzését. A tiltás a határozatnak a Biztosító által történt kézhezvételétől, 2012. november 10. napjától hatályos. Ezen időponttól tehát a Biztosító a terméket nem terjesztheti, az ügyfelek által a Sofőr Felelősségbiztosítási szerződés megkötésére teendő ajánlatokat nem fogadhatja el.

A határozat kézhezvételéig már megkötött Sofőr Felelősségbiztosítási szerződések létét és érvényességét azonban a Felügyelet döntése nem érinti, ezért Társaságunk ezen szerződéseket a tartalmukat képező Sofőr Felelősségbiztosítás feltételei szerint teljesíti és teljesíteni köteles.

Gépjármű biztosítások flottáknak

Megnyerő díjak és feltételek, egyszerűsített ügymenet - flottaszerződéseinkkel ezeket az előnyöket kínáljuk.

A törvény hogyan fogalmazza meg a gépjárműflotta fogalmát?

Legalább öt gépjármű esetén lehetőséget nyújtunk a gépjárművek egyedi biztosítása helyett a teljes járműpark flottaszerződésben történő biztosítására. A szerződéskötés további fontos feltétele, hogy az egy flottában biztosított gépjárműveknél egyazon jogi személy vagy vállalkozó legyen a forgalmi engedélybe üzembentartóként, vagy a törzskönyvbe tulajdonosként bejegyezve.

Flotta szerződéskötés esetében bonus/malus kategória nem kerül megállapításra.

További információra van szüksége?

Gyakran ismételt kérdések menü alatt részletes tájékoztatást nyújtunk Önnek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szolgáltatásáról, a bonus-malus rendszerről, a szerződés megkötésére és megszűntetésére vonatkozó tudnivalókról, a kockázatban állásról és a kárügyintézésről.

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére hívja bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkat. Adminisztratív ügyintézés és Kárrendezési hely: 1211 Budapest, Szállító u. 4. Tel.: +36-1-6666-200

Vonatkozó jogszabályok

  • 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
  • 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
  • 20/2009. (X. 9.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról
  • 34/2009. (XII. 22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármu-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról

A biztosítási módozathoz tartozó számlaszám

10918001-00000068-64440037 IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037

Letölthető dokumentumok

Kárbejelentési dokumentumok

Archívum