Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

Gépjármű felelősségi károk kárrendezése

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Oldalunkon szeretnénk segítséget és tájékoztatást nyújtani a gyorsabb kárrendezés érdekében.
Kárbejelentésre az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

E-mail: Kárügyintézés
Telefon: (+36-1) 6666-200
Fax: (+36-1) 6666-403

Dokumentumok letöltése

Személyes kárügyintézés, nyitva tartás:
Hétfő: 7:00-19:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-15:00
 

A kárbejelentéshez a következő iratok szükségesek: teljes körűen kitöltött és mindkét fél által aláírt Európai Baleseti Bejelentőlap, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor az okozó által adott és aláírt elismerése, vagy rendőrségi igazolás/feljelentés és a balesetben részes gépjárművek adatai.

Amennyiben a kárbejelentést valamilyen oknál fogva nem tudjuk befogadni, úgy erről a bejelentést követő 2 munkanapon belül értesítést kap.

Kérjük, hogy pontosan adja meg saját (vagy kapcsolattartójának) elérhetőségét, és a gépjármű szemléjének helyét.

A kárbejelentés feldolgozását követően, szakértőnk 24 órán belül időpontot egyeztet a szemle időpontját illetően és a szemlét 3 munkanapon belül elvégzi. A kárszemléhez a kárbejelentő adatlap kitöltésére van szükség, melyet letölthet honlapunkról vagy a kárszakértő adja át kitöltésre a szemle elvégzésekor. Szükséges a károsodott gépjármű tulajdonjogának igazolása (törzskönyv, vagy hitel terhelt, lízingelt gépjármű esetén finanszírozói nyilatkozat); a forgalmi engedélye ( vagy adás-vételi szerződés), valamint a jármű vezetőjének vezetői engedélyé másolata.

Ha a gépjármű a káresetkor parkolt, a vezetői engedély bemutatása nem szükség. A szemlézendő jármű és/vagy egyéb vagyontárgyak kárképének megőrzése a szemle megtörténtéig indokolt. A szemléről jegyzőkönyv-, és az átvett, valamint a várhatóan szükséges iratokról lista készül, amelynek másolatát a szakértő a helyszínen átadja.

Pótszemle szükségessége esetén kérjük az eljáró szakértőt vagy a kárügyben eljáró megbízott szakértő irodát értesíteni. A pótszemle időkorlátai megegyeznek a kárfelvételnél leírtakkal. A pótszemléről a szakértő jegyzőkönyvet készít, amelynek másolatát szintén átadja a helyszínen.

Kárkifizetés:
Az összes szükséges dokumentáció beérkezése után, amennyiben a Biztosító a fedezetet és a jogalapot rendben találta a kárkifizetésről 15 napon belül intézkedik. A kárkifizetést a Biztosító, a jármű tulajdonosának vagy az általa szabályosan meghatalmazott természetes vagy jogi személynek teljesíti.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy banki utalás esetén, ha Revolut bankszámlára kéri a kártérítés kifizetését a 8 számjegyű egyedi azonosítót ne felejtse el megadni! A 8 számjegyű egyedi azonosító megadásának elmulasztásából eredő többlet költség Önt terheli.

A kárrendezés történhet:

Számla alapján: amennyiben a javítás gazdaságos (erről az eljáró szakértő tud felvilágosítást adni) a kárfelvételi jegyzőkönyvben (és pótszemle jegyzőkönyvben) foglaltakra figyelemmel készült számla tételeit térítjük meg.

Számla nélküli kárrendezéssel: amennyiben számlát nem nyújt be, lehetősége van a Biztosító által kiszámolt javítási költség elfogadására. Ehhez írásos nyilatkozatot kell benyújtania, melyet a kárszakértőtől is kérhet.

Regressz, megtérülési számlaszámunk:

10918001-00000068-64440329 IBAN: HU75 1091 8001 0000 0068 6444 0329

 

Letölthető dokumentumok

 

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

CASCO biztosítás

Utazási és sí biztosítások

Otthon biztosítás - Megóvlak

Otthon biztosítás - Panoráma

CMR biztosítás

Szállítmánybiztosítás

Vagyonbiztosítások - Vállalkozások vagyon- és felelősségbiztosítása

Vagyonbiztosítások - Trafik-biztosítás

Kisállat biztosítás

KÁF/KSZF biztosítás

Kapcsolódó anyagok: