Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

KÁF/KSZF biztosítás

Vonatkozó jogszabályok

  • 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrol, továbbá az ezekkel összefüggo jogszabályok módosításáról

A biztosítási módozathoz tartozó számlaszám

10918001-00000068-64440068IBAN: HU41 1091 8001 0000 0068 6444 0068

 

KÁF - Közúti árufuvarozók felelősségbiztosítása

 

Mi a biztosítás tárgya?

A biztosítási szerződés alapján társaságunk - fedezet igazolás kiállításával – igazolja a közúti árufuvarozást végzők részére előírt, megfelelő pénzügyi helyzet meglétének biztosítására a vagyoni biztosítékot kiváltó Közúti Árufuvarozók Felelősségbiztosítási szerződés létrejöttét.   

Mire terjed ki a biztosítás fedezete?

A biztosítási védelem kiterjed a Magyarországon okozott és bekövetkezett, valamint nemzetközi árufuvarozói tevékenység esetén a külföldi országokban okozott és bekövetkezett biztosítási eseménnyel összefüggő fizetési eseményekre is.

Mi a díjképzés alapja, és mekkora fedezetet nyújt?

A biztosítási díj gépjárművenként kerül meghatározásra.

A Biztosító kockázatviselésének felső határa, mint biztosítási összeg, a biztosított gépjárműveire számítva az alábbiak szerint kerül meghatározásra. Egy gépjármű (járműszerelvény) esetén, illetőleg az első gépjárműre (járműszerelvényre) számítva 9.000 EUR, és minden további gépjárműre (járműszerelvényre) nézve egyenként 5.000 EUR.

Milyen önrész vonatkozik a KÁF károkra?

A biztosítási összeg terhére történő kifizetés összegéből a Biztosító nem von le önrészesedést.

Letölthető dokumentumok

Kárbejelentési dokumentumok

Archívum


 

KSZF - Közúti személyszállítók felelősségbiztosítása

 

Mi biztosítás tárgya?

A biztosítási szerződés alapján társaságunk - fedezet igazolás kiállításával – igazolja a közúti személyszállítást végzők részére előírt, megfelelő pénzügyi helyzet meglétének biztosítására a vagyoni biztosítékot kiváltó Közúti Személyszállítók Felelősségbiztosítási szerződés létrejöttét.

Mire terjed ki a biztosítás fedezete?

A biztosítási védelem kiterjed a Magyarországon okozott és bekövetkezett, valamint nemzetközi autóbuszos személyszállítói tevékenység esetén a külföldi országokban okozott és bekövetkezett biztosítási eseménnyel összefüggő fizetési eseményekre is.

Mi a díjképzés alapja, és mekkora fedezetet nyújt?

A biztosítási díj gépjárművenként kerül meghatározásra.

A Biztosító kockázatviselésének felső határa, mint biztosítási összeg, egy autóbusz esetén, illetőleg több autóbusz esetén az első gépjárműre 9.000 EUR, és minden további gépjárműre nézve egyenként 5.000 EUR.

Milyen önrész vonatkozik a KSZF károkra?

A biztosítási összeg terhére történő kifizetés összegéből a Biztosító nem von le önrészesedést.

További információra van szüksége?

Gyakran ismételt kérdések menü alatt részletes tájékoztatást nyújtunk Önnek a KÁF/KSZF biztosítás szolgáltatásáról, a szerződés megkötésére és megszűntetésére vonatkozó tudnivalókról, a kockázatban állásról és a kárügyintézésről.

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére hívja bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkat. Adminisztratív ügyintézés és Kárrendezési hely: 1211 Budapest, Szállító u. 4. Tel.: 06 1 6666 200

Letölthető dokumentumok:

Archívum