Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

Impresszum

 

Cégnév:Wáberer Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:H-1211 Budapest, Szállító utca 4.
Telefon:+36 1 666 6200
Telefax:+36 1 666 6404
E-mail:Ügyfélszolgálat email
Web:https://www.wabererbiztosito.hu
CégbíróságFővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:01-10-046203
Engedélyek:H-EN-II-86/2016
EN-II-125/2011
EN-II-35/2011
E-II-396/2008
Felügyeleti hatóság:Magyar Nemzeti Bank
Székhely:1013 Budapest, Krisztina körút 55.
Levélcím:Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest
Telefon:+36 1 428 2600
E-mail:info@mnb.hu
Web:http://www.mnb.hu/felugyelet
Ügyfélszolgálat:1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
Telefon:+36 80 203 776
E-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu
Web:http://mnb.hu/fogyasztovedelem
Adószám:14489765-2-44
Kamara megnevezése:Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Nyilvántartási szám:BU14489765

 

A Biztosító tevékenységére vonatkozó főbb szabályok:

  • A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
  • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
  • A biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény
  • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
  • Az Európai Parlament és Tanács 2009/138/EK irányelve (Szolvencia II)
  • A Bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete

 

A Biztosító tevékenységre vonatkozó magyar és európai szintű jogszabályok megismeréséhez keresse fel felügyeleti hatóságunk https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/jogszabalyok honlapját.