Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

Hírek, aktualitások

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2018. december 24-i és 2018. december 31-i áthelyezett pihenőnap miatt a Wáberer Hungária Biztosító Zrt. telefonos és személyes ügyfélszolgálata a következő időpontokban lesz elérhető:

2018. december 01. (szombat) 8:00-15:00
Telefonos ügyfélszolgálatunk 15:00-től 16:00-ig panaszbejelentéseket fogad.
2018. december 15. (szombat) 8:00-15:00
Telefonos ügyfélszolgálatunk 15:00-től 16:00-ig panaszbejelentéseket fogad.

2018. december 24. (hétfő) ZÁRVA
2018. december 25. (kedd) ZÁRVA
2018. december 26. (szerda) ZÁRVA
2018. december 27. (csütörtök) 7:00-19:00
2018. december 31. (hétfő) ZÁRVA
2019. január 02. (szerda) 7:00-19:00

Tisztelettel:

Wáberer Hungária Biztosító Zrt.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Biztosító, mint adatkezelő kötelezettséget vállal az Alaptörvény VI. cikkében biztosított információs önrendelkezési alapjog érvényesülése céljából,

hogy az adatkezelési tevékenységei során követett eljárása megfelel a személyes adatok védelmével kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályok; de különösen

  • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.),
  • az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet), és
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

előírásainak.

Részletes és bővebb tájékoztatás elérhető: link honlapon ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ dokumentumában.

Tisztelettel:

Wáberer Hungária Biztosító Zrt.