Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

Hírek, aktualitások

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2019. december 24-i és 2019. december 27-i áthelyezett pihenőnap miatt a Wáberer Hungária Biztosító Zrt. személyes ügyfélszolgálata a következő időpontokban érhető el:

2019. december 07. (szombat) 8:00 - 14:00
2019. december 14. (szombat) 8:00 - 14:00
2019. december 23. (hétfő) 7:00 - 16:00
2019. december 24. (kedd) ZÁRVA
2019. december 25. (szerda) ZÁRVA
2019. december 26. (csütörtök) ZÁRVA
2019. december 27. (péntek) ZÁRVA
2019. december 30. (hétfő) 7:00 - 19:00
2019. december 31. (kedd) 8:00 - 12:00

 

Tisztelettel:

Wáberer Hungária Biztosító Zrt.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Elindult a digitális kárbejelentő applikáció! Az autósok mobiltelefonjukon is intézhetik már a baleset utáni adminisztratív teendőket! Elindult ugyanis a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) új, digitális kárbejelentője, amely a hagyományos, „kék-sárga” nyomtatvánnyal egyenértékű, ám gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé. Az egész kárrendezési folyamat digitalizációjának is lökés adhat az E-kárbejelentő, amely a MABISZ és az érintett 13 tagbiztosító teljes összefogásával valósulhatott meg. Balesetet követően mindkét félnek jelentkeznie kell a saját biztosítójánál. Erre a károkozónak 5 nap áll rendelkezésre, a károsultnak pedig 30 napja van arra, hogy a károkozó biztosítójánál a saját kárigényét bejelentse. Az alkalmazás használata ezt a kötelezettséget is leegyszerűsíti, hiszen az adatok kitöltése után, ha minden érintett fél aláírta a bejelentőt, egy gombnyomással el tudják azt küldeni a helyszínről. A bejelentés során a rendszer e-mailben is küld egy értesítést minden érintettnek, mellékelve a kitöltött pdf formátumú kárbejelentőt. Ezt követően a biztosító belső folyamatainak megfelelően felveszi a kapcsolatot a bejelentőkkel.

Az alkalmazás letölthető a https://ekar.hu oldalon, androidos és iphone-os telefonokra is.

Az alkalmazást bemutató videó itt érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=oIArNIdlMQU

Tisztelettel:

Wáberer Hungária Biztosító Zrt.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Biztosító, mint adatkezelő kötelezettséget vállal az Alaptörvény VI. cikkében biztosított információs önrendelkezési alapjog érvényesülése céljából,

hogy az adatkezelési tevékenységei során követett eljárása megfelel a személyes adatok védelmével kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályok; de különösen

  • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.),
  • az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet), és
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

előírásainak.

Részletes és bővebb tájékoztatás elérhető: link honlapon ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ dokumentumában.

Tisztelettel:

Wáberer Hungária Biztosító Zrt.