Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

CASCO biztosítás

 

 

Honnan ered a Casco kifejezés?

A CASCO szó spanyol eredetű, többféle jelentése ismert: „sisak” vagy „cserép, letört darab”. A CASCO a XVII. század óta ismert fogalom, főképp a tengerészetben, tengeri szállításban használatos, „hajó törzse, gépjármű” kifejezés. Mai értelemben a CASCO biztosítás a közlekedési eszközben elszenvedett károkat takarja, a legelterjedtebb az autó CASCO biztosítás, de létezik hajó casco és légi jármű casco biztosítás is.

Mire nyújt fedezetet a CASCO biztosítás?

A CASCO biztosítás a gépjárműben, alkatrészeiben, tartozékaiban - balesetből vagy idegen személy által okozott rongálásból - keletkezett károk fedezetére szolgál. A gépjármű szériafelszereltségén felüli extra tartozékokat külön kell biztosítani, az utólag beépített, szériafelszereltségek felett rendelt tartozékok abban az esetben biztosítottak, ha azok a biztosítási ajánlatban felsorolásra kerültek.

Fedezetek fajtái:

 • Arany fedezet (elemi-, törés-, lopás károk, üvegtörés)
 • Ezüst fedezet (elemi-, törés, üvegkárok)

 

Kiegészítő biztosítások:

 • Poggyászlopás biztosítások,
 • Kiegészítő közlekedési balesetbiztosítás,
 • Hibás tankolás biztosítás,
 • Gyerekfelszerelés biztosítás,
 • Rendszám, Forgalmi engedély pótlása,
 • Kölcsöngépjármű költségtérítése,

 

Speciális szolgáltatások:

 • speciális avultatások,
 • 12 féle egyedi önrész konstrukció,
 • kárrendezési szolgáltatások

 

Ki kötheti meg a biztosítási szerződést?

A forgalmi engedélyében tulajdonosként, vagy üzembentartóként megnevezett személy, és akinek a vagyontárgy megóvásához érdeke fűződik.

Mi a biztosítás területi és időbeli hatálya?

A biztosítás a földrajzi értelemben vett Európa területén bekövetkezett károkra nyújt fedezetet. Európa területi hatályába tartozik a volt Szovjetunió utódállamai közül: Észtország, Lettország, Litvánia (az ázsiai területekre nem terjed ki a biztosítás hatálya), valamint Törökország teljes területe.

A biztosítási szerződés lehet határozott vagy határozatlan idejű, melyet a biztosítási szerződés tartalmaz.

Mi határozza meg a biztosítási díjat?

a gépjármű gyártmánya,  az extra felszereltségek értéke,
a választott önrész mértéke, a díjfizetés fajtája és gyakorisága
a szerződő életkora és lakhelye
a biztosító szabályzataiban meghatározott kedvezmények és pótdíjak

További információra van szüksége?

Gyakran ismételt kérdések menü alatt részletes tájékoztatást nyújtunk Önnek a CASCO biztosítás szolgáltatásáról, a szerződés megkötésére és megszűntetésére vonatkozó tudnivalókról, a kockázatban állásról és a kárügyintézésről.

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére hívja bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkat. Adminisztratív ügyintézés és Kárrendezési hely: 1211 Budapest, Szállító u. 4. Tel.: 06 1 6666 200

Vonatkozó jogszabályok

 • 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A biztosítási módozathoz tartozó számlaszám

10918001-00000068-64440044 IBAN: HU10 1091 8001 0000 0068 6444 0044

Letölthető dokumentumok

Kárbejelentési dokumentumok

Flottaüzemeltetők részére is igyekszünk versenyképes biztosítási alternatívát kínálni.
Egyedi, személyre szabott ajánlatért keressék bizalommal kollégáinkat.

Archívum