AKADÁLYMENTESÍTÉS

Vállalatunknál kiemelten fontos, hogy ügyfeleink egyszerűn intézhessék biztosítási ügyeiket. Ezért ezen az oldalon összegyűjtöttük a biztosító fontosabb elérhetőségeit és azokat az akadálymentes elérést segítő eszközöket, melyek megkönnyítik személyes és online szolgáltatásaink igénybevételét.CÉGBEMUTATKOZÁS

A Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 2008. szeptember 9-én alapítási engedélyt, majd október 27-én „Gépjármű-biztosítás” végzésére kapott tevékenységi engedélyt, egyben 2008. szeptember 12 óta a Magyar Biztosítók Szövetségének teljes jogú tagja.A társaság célja, hogy felelős és átlátható működésű biztosítóként, a kor információ-technológiai eszközeinek maximális kihasználásával, korszerű, kedvező árszínvonalú, és az ügyféligényeken alapuló termékeket és szolgáltatásokat kínáljon, és ezzel a hazai biztosítási szektor megbízható szereplőjévé váljék. Munkatársaink szakmai felkészültsége, az új ismeretek iránti nyitottsága, és nem utolsó sorban a stabil tulajdonosi háttér a biztosíték arra, hogy a Wáberer Hungária Biztosító Zrt. színvonalas és versenyképes szolgáltatásokkal áll meglévő és leendő lakossági továbbá vállalati ügyfeleinek a rendelkezésére.


KAPCSOLAT

Központi Ügyfélszolgálat:

 Cím: 1211 Budapest, Szállító utca 4.
 Tel.: (+36-1) 666-62-00
 Fax.: (+36-1) 666-64-04,
  (+36-1) 666-64-00
 E-mail: e-mail: ugyfelszolgalat@wabererbiztosito.hu

Nyitva tartás:

 Hétfő: 7:00-19:00
 Kedd-Csütörtök: 8:00-16:00
 Péntek: 8:00-15:00
 

Pénztár nyitva tartása:

 Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00
 Péntek: 8:00-14:00

Mozgássérült ügyfeleink részére
A központi ügyfélszolgálati irodánk megközelítése akadálymentesített. " target="_blank">Előzetes telefonos, vagy online időpontfoglalás esetén, segítünk a beléptetésnél.

Gyengénlátó ügyfeleink részére
Ismerje meg azokat a funkciókat, melyek weboldalunk könnyebb olvashatóságát segítik.

Gyengénlátó ügyfeleink figyelmébe ajánljuk, hogy weboldalunk szövegének méretét a böngésző nagyítás funkociójának használatával is növelhetik.

A jobb olvashatóság érdekében választhatnak kontrasztnövelt megjelenítést is, amely javítja minden weboldal láthatóságát. Ezt az alábbi módon lehet beállítani:

  • Windows operációs rendszer esetén:
    Vezérlőpult > Kezeléstechnikai központ > Kontrasztos megjelenítés
  • OS X operációs rendszer esetén:
    Rendszerbeállítások > Kisegítő lehetőségek > Kijelző

Továbbá Windows operációs rendszerhez szabadon letölthető az NVDA magyarul is tudó, ingyenes képernyőolvasó.


Siket és nagyothalló ügyfeleink részére
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a e-mail: ugyfelszolgalat@wabererbiztosito.hu e-mail címen keresztül.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS, PANASZKEZELÉS

Társaságunk hosszú távú, kölcsönös előnyökön nyugvó, stabil partnerkapcsolat kialakításában érdekelt, ezért felelős szolgáltatóként elkötelezett abban, hogy a fogyasztóvédelmi előírásoknak való megfelelést ne csak a belső üzletmenetében, hanem a fogyasztókkal kapcsolatos magatartásában is szem előtt tartsa.

A felelős és tisztességes szolgáltatói magatartás elérése, valamint az általános fogyasztói megítélés javítása iránt érzett és felvállalt felelősség mellett nem elhanyagolható a fogyasztók részéről megvalósuló felelős és körültekintő eljárás.

Társaságunk által gazdasági reklámmal megszólított, a biztosítási termékeink iránt érdeklődő, a már megkötött biztosítási szerződésével kapcsolatban felvilágosítást kérő, vagy biztosítási esemény bekövetkezése esetén biztosítási szolgáltatási (kártérítési) igényével fellépő fogyasztó jogosult kimerítő, közérthető, egyértelmű és pontos tájékoztatásra, továbbá az igényének határidőben történő érdemi elbírálására, illetőleg a megkötött szerződés feltételeiben foglaltak szerinti teljesítésére.

Amennyiben munkatársaink segítő közreműködése ellenére sem sikerül problémáját vagy szolgáltatási igényét megnyugtatóan rendezni, a Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszának – a fogyasztó azonosításra alkalmas tartalommal történő – előterjesztésére az alábbi módok állnak rendelkezésére:

Szóban személyesen a Központi Ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében jelezheti panaszát. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panaszkezeléssel nem ért egyet, munkatársunk panaszfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát átadja Önnek.

Központi Ügyfélszolgálat címe:  1211 Budapest, Szállító u. 4.

Nyitva tartás:
Hétfő:   7:00–19:00
Kedd–Csütörtök:   8:00–16:00
Péntek:   8:00–15:00

Szóban telefonon a Call Center munkatársai fogadják hívását. Telefonos panaszkezelés esetén a beszélgetés hanganyaga rögzítésre kerül, amelyet kérésére visszahallgathat, vagy igény esetén térítésmentesen rendelkezésére bocsátjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

Telefonos panaszügyintézés ideje:
Hétfő:   7:00–19:00
Kedd–Csütörtök:  8:00–16:00
Péntek:   8:00–16:00

Hívható telefonszámok:
(+36-1) 999-9999
(+36-1) 666-6200

Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panaszkezeléssel nem ért egyet, munkatársunk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát a panaszra adott írásbeli válasszal egyidejűleg küldünk meg az Ön részére.

Írásban személyesen vagy más által átadott irat útján közölt panaszát Központi Ügyfélszolgálatunk nyitva tartási idejében adhatja át munkatársainknak.

Postai úton a panasz a következő címekre küldhető:
Székhely: Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 1211 Budapest, Szállító u. 4.
Központi levélcím: Wáberer Hungária Biztosító Zrt. 1443 Budapest, Pf. 180

Telefaxon a (+36-1) 666-6400 vagy a (+36-1) 666-6404 számok állnak rendelkezésére.

E-mailen panaszát a e-mail: panaszugyek@wabererbiztosito.hu elektronikus postafiók címen fogadjuk.

Panaszát a Panaszbejelentő lap nyomtatványunk kitöltése útján is előterjesztheti.

Panaszkezeléssel kapcsolatos további információk


Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

Vissza a nyitó oldalra